13Studios – Att skapa kulturstudior i svenska Österbotten

Projektet 13Studios – att skapa kulturstudios i svenskspråkiga Österbotten syftar till att skapa mötesplatser för människor av olika ursprång, språk, ålder och etnicitet. I varje svenskspråkig kommun kommer arrangeras danser från världens alla hörnoch en dag för en multikulturell musikworkshop. I Kristinestad, Korsnäs och Jakobstad kommer även, utöver dans och musik att arrangerase workshop med samtal mellan människor av olika kulturer, samt en festival med mångkulturell musik, dans, mat och gemenskap.

Den 20 maj 2017 äger den första workshopen rum, på Korsholms Kulturhus. Välkomna!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *